pentru Șușmani

Partizanii s-au izbit de stele și gloanțe
Pentru dreptatea neamului nemărginit
Înalță flamura unei sfinte instanțe
Zdrobind cu sete erezii, spre infinit

În zile de legende cu feți-frumoși
Sfințeau onoarea, credința și izvorul
De zmeii aduși viclean aici fără strămoși
N-au lăsat steagul roșu să fie Tricolorul

Când țara cerea ofrandă nevoinței
Ținteau cu veșnice săgeți de stâncă
Cetăți de libertate-n Golgota suferinței
Verbele lor nădejde aprinsă-n luncă

Șușmanii urcă aprig crestele demne
Să zdrobească hidra de-ndrăciți
Eroi de sfarmă-piatră și sparge-lemne
Născuți în basmele bunicii, cu megaliți

La Dealu Suliții zidesc taince altare
Pe Vlădeasa se arată înger de libertate
La Traniș cei răpuși, frații din iconare
Sunt focuri vii arzând păduri întunecate

Ne-au lăsat testament de apologeți
Lumânarea ce stinge noaptea-n pustnicie
Spirite vii, speranța, Treimea între geți
Întâlnirea cu Dochia, munți de tulnicie

Haiducii cutreieră norii cu celeste oștiri
Printre stejari și jepi, aliați cu icoanele
Pe prispe de schituri scriu albastre trăiri
Cu lacrimi de sânge încrustă pricesnele

Mâine se-ntorc, frați de cruce și înălțimi
Prunci nenăscuți, ai gloriosului trecut
Într-o zi țara va fi soare de heruvimi
Bem dintr-un pocal, un Horea renăscut

Partizanii sunt profeți rostind eliberarea
În dreapta Iancu, Horea, Cloșca și Crișan
Mitraliera rugăciunii le-a fost sfințirea
Neam de Teodor tată, fiu, Avisalon Șușman!

Ionuț Țene