Ministerul Apărării Naționale desfășoară, prin intermediul Biroului informare-recrutare al Centrului militar zonal Cluj, activitatea de recrutare a candidaților, băieți și fete, pentru admiterea în cele 5 colegii naționale militare:

Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza- 168 locuri ;

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia- 168 locuri;

Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc- 168 locuri;

Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova- 168 locuri;

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” , Constanța- 144 locuri.

Învățământul liceal militar este gratuit și are ca misiune pregătirea științifică și umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocațională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică.

 

Criteriile specifice de recrutare a candidaților sunt următoarele:

-vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2024 (anul desfășurării concursului de admitere);

-absolvenți ai învățământului secundar inferior sau gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere.

 

 

Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu se pot înscrie în vederea participării la procesul de recrutare, selecție și admitere în clasa a IX-a la învățământul liceal militar.‼

 

Desfășurarea activităților de recrutare și selecție se realizează astfel:

22.01 – 22.03.2024 – înscrierea candidaților;

În vederea înscrierii, potențialii candidați trebuie să se prezinte, însoțiți de unul dintre părinți sau de tutore, la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar zonal Cluj, având asupra lor cartea de identitate (certificatul de naștere, în cazul celor care nu au împlinit 14 ani).

05.02 – 12.04.2024 – susținerea probelor de selecție aptitudinală în cadrul Centrului zonal de selecţie şi  orientare Alba Iulia, conform precizărilor primite de la recrutor;

Probele de selecție sunt: psihologice, fizice și interviu de evaluare finală.

19.02 – 19.04.2024 – efectuarea examinării medicale la ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca.

Candidații declarați „Admis” la probele de selecţie şi ”Apt” la examinarea medicală întocmesc dosarul de candidat și participă la concursul de admitere.

Pe lângă aceasta, înscrierea se va face și online. În acest sens, unul dintre părinți sau tutorele trebuie să acceseze platforma de înscriere online de pe site-ul www.recrutaremapn.ro, să creeze un cont sau să se conecteze dacă are, deja, unul, apoi să urmeze paşii indicaţi (introducerea datelor personale ale candidatului, alegerea opțiunilor, atașarea documentelor necesare pentru dosarul de candidat).

Mai multe informații și consiliere privind înscrierea, în vederea participării la selecție și admitere se pot obține de la personalul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar zonal Cluj, situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 8-10, în zilele de luni, miercuri, joi și vineri între orele 08.00-16.00, respectiv marți între orele 10.00-18.00 sau la numerele de telefon 0264 – 433067 (int. 119 sau 127) și 0769054977.

Radu Ștefan