În zorii zilei 6 septembrie 1940, în urma unor mişcări de stradă organizate de Mişcarea Legionară condusă de Horia Sima, în capitală şi în marile oraşe, regele Carol II, considerat vinovat de dezastrul ţării, abdică în favoarea Marelui Voievod Mihai de Alba-Iulia, după ce cu două zile înainte investise pe generalul Antonescu cu puteri depline în stat.

Străzile marilor oraşe sunt invadate de mase de oameni, care salută entuziast sfârşitul regimului totalitar carlist.La 14 septembrie 1940, Regele Mihai semnează decretul prin care România devine Stat Naţional-Legionar. A urmat o guvernare comună, a Mişcării Legionare şi a elementelor fidele generalului Antonescu, care a durat ceva mai mult de 4 luni. Până la 21 ianuarie 1941.

Timp de 50 de ani, regimurile totalitare nu au permis o analiză onestă, ştiinţifică, a acestei guvernării. Analizele au fost întotdeauna viciate de comandamente ideologice, adevărul fiind denaturat, într-un fel sau altul, de politruci sau de istoricii aserviţi regimurilor respective.

LEGEA nr. 550 din 14 septembrie 1940 prin care Statul Român devine Stat Naţional Legionar. EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 214 bis din 14 septembrie 1940

Art.1. Statul Român devine Stat Naţional Legionar.
Art.2. Mişcarea Legionară este singura mişcare recunoscută în noul Stat, având ca ţel ridicarea morală şi materialã a poporului Român şi desvoltarea puterilor lui creatoare.
Art.3. D-l General Ion Antonescu este Conducãtorul Statului Legionar şi Şeful Regimului Legionar.
Art.4. D-l Horia Sima este Conducãtorul Mişcării Legionare.
Art.5. Cu începere de la data acestui Înalt Decret orice luptă între fraţi înceteazã.

NapocaNews