Forumul Civic al Românilor din Judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, Asociaţia Cultural Patriotică „Virtus Romana Rediviva”, Asociaţia Mareşalii României din Cluj-Napoca, Despărţământul ASTRA din Cluj-Napoca

Către

Camera Deputaţilor, Senatul, Preşedintele şi Guvernul României

Exprimându-ne îngrijorarea fată de situaţia politică, socială şi naţională actuală, în numele sutelor de mii de români persecutaţi, refugiaţi, expulzaţi sau deportaţi etnic din nord–estul Transilvaniei cedat Ungariei horthyiste după Dictatul de la Viena, din 30 august 1940 şi după decembrie 1989, membrii FNRPE, FCRCHM, ASTREI şi ai celorlalte asociaţii participante la Sesiunea de comunicări cu tema „Istoria şi sociologia refugiului românesc”, desfăşurată la Muzeul Naţional al Refugiaţilor din Mureşenii de Câmpie, comuna Palatca, judeţul Cluj, în 31 august 2013, vă adresează următorul

PROTEST

1. Condamnăm cu fermitate escaladarea ofenselor aduse poporului român de către oficiali ai Ungariei, inclusiv de către premierul ungar Victor Orban, susţinând în mod deschis pretenţiile de autonomie teritorială pe criteriul etnic în aşa-zisul „ţinut secuiesc” şi, mai nou, autonomia teritorială a Transilvaniei. Solicităm Guvernului României să impună respectarea normelor internaţionale în relaţiile diplomatice cel puţin pe teritoriul românesc. Să declare persona non grata pe cei care au încălcat sau vor continua să încalce aceste norme şi Constituţia României.

2. Condamnăm cu fermitate atitudinile şi declaraţiile unor cetăţeni români de etnie maghiară, în frunte cu europarlamentarul Laszlo Tokes, pentru nerespecatrea Constituţiei României, ca lege fundamentală a ţării, militând din ce în ce mai agresiv pentru dezmembrarea teritoriului naţional şi a instituţiilor fundamentale naţionale. Suntem profund indignaţi că numitul europarlamentar român (?!) deţine înalta decoraţie „Steaua României”, fapt ce jigneşte grav însăşi ideea de apărare a interesului naţional, pentru care se acordă acest ordin. Solicităm Preşedintelui României să–i retragă imediat această decoraţie.

3. Suntem, de asemenea, profund indignaţi de escaladarea ofensivei afişării de către oficiali români de etnie maghiară din zona Harghita-Covasna-Mureş: primari, preşedinţi de consilii judeţene etc a unor simboluri ungare pe instituţii de stat româneşti, ca o impunere a unui statut de co-statalitate. Solicităm prefecţilor din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş să asigure respectatrea Constituţiei şi a legalităţii în zonă şi să asigure încetarea jignirii sentimentului naţional al celor aproape 40% români din totalul populaţiei celor trei judeţe, învrăjbirea şi discriminarea populaţiei şi marginalizării românilor din aceste judeţe.

4. Membrii FNRPE, FCRHCM, ASTREI şi ai celorlalte asociaţii semnatare a prezentului PROTEST, cunoscând experienţa tragică a administraţiei ungare în urma Dictatului de la Viena şi a comportării unor maghiari după 30 august 1940, cu atrocităti cumplite asupra românilor, cu expulzări masive pentru purificarea etnică de români a zonei, cu tragice refugieri ale românilor din faţa urii dezlănţuite a cotropitorului, văd în „autonomiile” pretinse de extremiştii şi iredentiştii din Ungaria şi România o situaţie ameninţătoare pentru securitatea şi libertatea lor, nu cred în „generozitatea” şi „cavalerismul” administraţiei „autonome” ungare şi n-o mai doresc niciodată pe teritoriul Transilvaniei, indiferent care ar fi numărul şi locul minoritarilor în numele cărora se cere această autonomie teritorială.
5. Suntem profund îngrijoraţi de faptul că o serie de privatizări şi retrocedări (reîmpropietăriri) făcute de justiţia română, de către guvernele care s-au succedat, au fost adevărate jafuri şi sursă de nedreptate. Regretăm că toate acestea încă nu sunt analizate de către actualul guvern şi încă nu triumfă dreptatea, onestitatea şi bunul simţ.
6. Solicităm parlamentului, guvernului şi preşedintelui României să restabilească rolul statului în societate pentru garantarea respectării Constituţiei şi a întregii legislaţii, inclusiv în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, pentru a nu se escalada extremismul şi separatismul pe motive etnice, iar cei responsabili de asemenea acte antiromâneşti şi anticonstituţionale să fie traşi la răspundere. De asemenea solicităm ca viitoarea regionalizare a ţării să nu se facă pe criterii etnice, ceea ce ar conduce la reînfiinţarea experimentului stalinist de tristă amintire al Regiunii Autonome Maghiare.
7. Protestăm împotriva aprobării de către Guvernul României a proiectului de lege privind exploatările de la Roşia Montană de către o firmă privată străină. În acest mod un guvern care trebuie să apere interesele naţionale, potrivit Constituţiei, dă mână liberă jefuirii şi distrugerii unui patrimoniu naţional uriaş (zăcământ de metale preţioase şi valori arheologice de nepreţuit ale istoriei noastre) şi tranformării frumosului teritoriu al Apusenilor într-un loc extrem de periculos din punct de vedere ecologic. Cerem Parlamentului României să nu voteze acest proiect de lege.

Mureşenii de Câmpie, 31 august 2013

În numele protestatarilor semnează:

Prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan – preşedinte executiv al FNRPE

Prof. Ilie Şandru – preşedinte executiv al FCRCHM

Prof. univ. dr. Mircea Popa – din partea Despărţământului ASTRA din Cluj-Napoca

Col. (r.) prof. dr. Vasile Tutula – din partea Asociaţiei Mareşalii României din Cluj-Napoca

Ing. Valer Toderici – din partea Societăţii „Virtus Romana Rediviva” din Cluj-Napoca