În perioada 17-19 octombrie 2013 a avut loc, în organizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Conferinţa Naţională „Inovaţie şi calitate în sectorul public”. La finalul conferinţei în cadrul căreia au fost prezentate cele mai de succes 60 de proiecte aparţinând autorităţilor administraţiei publice de la nivel local şi central şi care au concurat în Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică, Consiliului Judeţean Cluj i-a fost acordat premiul I la nivel naţional.

Consiliul Judeţean a participat la această competiţie în cadrul pilonului II „Social Media – mecanism de facilitare a dialogului cu cetăţenii”, cu o aplicaţie intitulată „Comunicare informală, pentru o acoperire globală – Utilizarea contului de Facebook al Consiliului Judeţean Cluj”. Prin intermediul acestei aplicaţii, Consiliul Judeţean a prezentat felul în care a conceput, dezvoltat şi utilizat contul oficial de Facebook în vederea unui cât mai bun proces de comunicare cu beneficiarii serviciilor oferite. Serviciul de Relaţii Publice al forului administrativ judeţean a conceput şi dezvoltat acest instrument de comunicare specific social media ca o completare firească a canalelor clasice de comunicare publică pe care le utilizează, din dorinţa unei cât mai rapide şi continue adaptări la realităţile extrem de dinamice din epoca Internetului şi a noilor tehnologii informaţionale.

Modul în care a fost concepută aplicaţia, precum şi argumentarea întregului proiect au convins comisia de analiză şi jurizare cu privire la utilitatea şi caracterul inovator al acestuia, proiectul primind un punctaj extrem de ridicat şi premiul I. Recunoaşterea valorii este cu atât mai importantă cu cât ea provine de la o comisie total independentă şi obiectivă, formată din reputaţi specialişti în domeniu, cadre didactice universitare de la facultăţile de profil, experţi în administraţie publică şi membri ai unor ONG-uri de prestigiu. În evaluarea aplicaţiei Consiliul Judeţean Cluj, comisia de jurizare a apreciat în special caracterul inovator al soluţiilor adoptate în ceea ce priveşte utilizarea conturilor de socializare, eficienţa acestora, curajul de a prelua şi adapta o serie de practici considerate până acum ca fiind apanajul strict al sectorului privat, atitudinea pro-activă, utilitatea şi caracterul relevant al informaţiilor postate, capacitatea mare de diseminare asigurată de un număr din ce în ce mai mare de „like-uri” (net superior, spre exemplu, tuturor celorlalte consilii judeţene însumate) etc.

„Dincolo de performanţa în sine, câştigarea acestui nou premiu în cadrul celei mai prestigioase competiţii a proiectelor din administraţia publică din România atestă profesionalismul corpului de experţi din cadrul Consiliului Judeţean, cu atât mai mult cu cât este vorba despre nu mai puţin de 6 premii I la nivel naţional obţinute în mai puţin de 2 ani. În ceea ce priveşte premiul de anul acesta, el confirmă, o dată în plus, preocuparea noastră pentru creşterea calităţii tuturor serviciilor oferite şi, mai ales, a proceselor de comunicare cu cetăţenii”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu.

Reamintim în acest context faptul că, în perioada aprilie-iunie 2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publice a derulat Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România, prin intermediul căreia s-a urmărit promovarea experienţei şi a rezultatelor remarcabile ale administraţiei publice din România, precum şi creşterea standardelor acesteia prin identificarea şi recunoaşterea practicilor de succes şi inovatoare în livrarea serviciilor publice şi a rezultatelor acestora.