Primăria municipiului Cluj-Napoca anunţă că începând din 02 octombrie 2013 demarează distribuţia alimentelor furnizate în cadrul programului PEAD 2013, potrivit H.G. nr.  600/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european.

Distribuirea se va face prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, iar categoriile de persoane, strict prevăzute de lege, vor putea ridica alimentele de la următoarele puncte de distribuţie, după cum urmează:

Pentru:

• Pensionarii cu pensii cumulate până la 400 lei/lună;
• Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
• Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună:

Punctul de distribuţie este: Calea Baciului nr. 18
Orar: luni, marţi, miercuri: 8,30 -15,30,  joi: 8,30 – 16,30, vineri: 8,30 – 13,00

Pentru:
• Şomerii beneficiari de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002;
• Şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
• Familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001:

Punctul de distribuţie este: Bulevardul Muncii nr. 8
Orar: luni, marţi, miercuri: 8,30 -15,30,  joi: 8,30 – 16,30, vineri: 8,30 – 13,00

Cantitatea de alimente de care va beneficia fiecare persoană este: Făină albă – 15 kg Roşii în suc propriu – 0,8 kg,
Făină mălai – 8 kg Zacuscă – 0,4 kg, Paste făinoase – 0,5 kg Miere – 2 cutii, Ulei – 5 litri Conservă porc – 0,9 kg,  Zahăr – 2 kg,.

La ridicare, titularul drepturilor trebuie să se prezinte cu C.I./B.I. în original. În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, persoana împuternicită în acest scop se va prezenta cu actul de identitate propriu precum şi cu cel aparţinând titularului, ambele în original.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, str. Şt. O. Iosif nr. 1-3, tel. 0264- 563050.