Limba română a obţinut statut de limbă regională şi la Cupca, localitate din raionul Hliboca, Ucraina. Publicaţia ,,Zorile Bucovinei” informează că aproape 100% dintre locuitorii localităţii sunt români şi potrivit Legii cu privire la principiile politicii lingvistice în Ucraina, aceştia au ales, prin intermediul Consiliului Sătesc Cupca, în frunte cu Iancu Popescu, să acorde limbii române statutul de limbă oficială.

InfoPrut aminteşte că Legea cu privire la principiile politicii lingvistice a Ucrainei, adoptată de Rada Supremă de la Kiev pe data de 3 iulie, permite utilizarea oficială a limbilor regionale/minoritare în activitatea administraţiei publice locale, în cazul în care 10% din populaţia unui teritoriu este vorbitoare a unei limbi minoritare. Noua lege prevede măsuri pentru utilizarea oficială în cazul a 18 limbi: rusa, belorusa, bulgara, armeana, găgăuza, idiş, tătaro-crimeeana, moldoveneasca, germana, greaca modernă, poloneza, rroma (ţigăneasca), româna, slovaca, maghiara, ruteana şi dialectele karaim şi crâmceac. Prima localitate din Ucraina în care a fost acordat limbii române statutul de limbă regională a fost Tărăsăuţi (raionul Nouă Suliţa).

InfoPrut