Din bugetul local al Primăriei Cluj-Napoca pe anul 2014, suma de 900.000 de lei a fost disponibilizată pentru „desegregarea şi incluziunea socială a familiilor dezavantajate, inclusiv a celor care vin din comunităţile segregate şi izolate din Pata Rât”.

Concret, consilierii locali doresc amenajarea unor locuinţe „de urgenţă” pentru respectivele familii, din aceşti bani.