Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca participă în perioada 8-9 aprilie 2014, la cea de-a XIV-a ediţie a Târgului UNIVERSITARIA, eveniment organizat anual de Uniunea Universităţilor Clujene, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Cluj şi Expo Transilvania S.A.

Cu această ocazie, USAMV Cluj-Napoca îşi promovează oferta educaţională pentru anul universitar 2014-2015 atât elevilor interesaţi, cât şi părinţilor care vizitează acest important târg.

Standul Universităţii conţine un număr important de materiale promoţionale interesante şi utile viitorilor studenţi ai universităţii privind oferta locurilor la admiterea în anul universitar 2014-2015, condiţii de admitere şi facilităţile oferite studenţilor.

Încă din prima zi a Târgului, au stârnit un mare interes programele de studii: Agricultură, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară, Montanologie, Biologie, Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, Horticultură, Peisagistică, Măsurători terestre şi cadastru, Inginerie economică în agricultură, Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism, Inginerie şi management în industria turismului, Silvicultură, Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară, Biotehnologii medical-veterinare, Medicină veterinară, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Ingineria produselor alimentare.

NapocaNews