De peste cinci ani Liga Scriitorilor Români editează, trimiestrial, la Cluj-Napoca, revista”Agora Literară “, pe lângă celalte 16 reviste ce le scot filialele din ţară şi străinătate.

Numărul care a apărut zilele acestea cuprinde un sumar bogat aşa cum ne-a obişnuit colectivul de redacţia, format din: Ion Constantinescu, Gavril Moisa, Al.Florin Ţene ( Consiliul director), Iulian Patca(redactor şef ), şi Lazăr Morcan( artist plastic), inclusiv Colegiul consultative, format din scriitori cu îndelungată experienţă şi corespndenţi de pe toate continentele.

Numărut pe iunie din acest an cuprinde o paletă diversă de creaţii literare ale scriitorilor de limba română din ţară şi străinătate. În sumarul revistei semnează, după cum urmează, poezie cu o tematică generoasă şi în diferite stiluri: Constantin Mândruţă, Liviu Zamfirescu, Valentina Graur, Sandu Cătinean, Mariana Cristescu, Angela Lucia Drăghici, Magda Simionescu, Elena Valeria Ciura, Mihai Pleş, Titina Nica Ţene, Beslim Ahmetaj, Constantin Boncu, Floare Gândea, Adina Enăchescu, Teofil Hanăs, Eugenia Ponta Pete, Violeta Petre, Liviu Florian Jianu, Antonia Bodea,Mihai Nistor, Ovidiu Vasile, Adela Sturza, George Gabriel Danciu, Vasile Barbu, Ion Iancu Vale, Lucia Cornelia Bibarţ, Veronica Oşorheian, Gabriel Mircea, Viorica Popescu, Gerrgeta Resteman, Mariana Zavati Gardner, Mariana Moga, Constantin Mărcuşan, Emilia Tudose, Mester Joszef Tamas, Vasile Durloi, şi Alensis de Nobilis.

Al.Florin Ţene semnează eseul “Orice călimară poate să devină un vezuviu “, abordând, aşa cum scria şi Balzac, tematica rolului scrisului în societate.

Cronica Literară este susţinută de : Gh.Luchian, d`Aquila, Nicolae Băciuţ, Sorin Gârjan, Radu Cristian Andreescu, Elena Trifan, Al.Florin Ţene, Petre Scutelnicu, Mircea M. Pop,Mihaela Rotaru, Voichiţa Tulcan, Macovei, Mara paraschiv, Iulian Patca, Antonia Bodea, Mircea Daroşi, Eugen Burghelea, Ioan Benche, şi Voichiţa Pălăcean Vereş. Iar proza scurtă este semnată de Ştefania Kory Calomfirescu, Smaranda Enache, Adela Sturza, Octavian Lupu, Mircea Roşia, şi Mara Paraschiv. Remarcăm proza scurtă a lui Octavian Lupu datorită felului de abordare a stărilor sufleteşti în faţa “magiei zăpezii “.

O pagină interesantă este “Cartea caldă de pe raft “ în care sunt prezentate cărţile primite la redacţie cu scurte comentarii semnate de personalităţi din domeniul literar românesc.

Grafica revistei este semnată de cunoscutul grafician şi pictor Lazăr Morcan, unde remarcăm două lucrări de excepţie în stilul cromatic al artistului, intitulate “Ruinele Cetăţii “şi “Pe dealurile Albacului “.

Al.Florin Ţene