Pe site-ul de știri Inpolitics a fost publicat articolul de opinie intitulat Patriarhul a transformat BOR într-un SRL care face afaceri cu puterea PSD-istă!, semnat de domnul Ion Cristoiu. Chiar dacă libertatea de opinie exprimată responsabil este firească în orice societatea democratică, totuşi editorialul domnului Ion Cristoiu conţine mai multe dezinformări care impun următoarele precizări:

1. Referitor la ancheta Departamentului Naţional Anticorupţie privind gestionarea fondurilor europene oferite de APIA Suceava unor fermieri activi, domnul Ioan Cristoiu a căzut în capcana celor care din dorinţa evidentă de manipulare au prezentat lista parohiilor şi mănăstirilor din judeţul Suceava care au primit subvenţii agricole în ultimii ani cu scopul de a induce în opinia publică ideea unor nereguli generalizate.
Un jurnalist care se respectă nu se hazardează în a colporta informaţii neverificate obţinute din surse obscure şi neconfirmate de către instituţiile abilitate ale Statului. Subvenţiile agricole din fonduri europene primite de mănăstirile şi parohiile ortodoxe sunt utilizate pentru cultivarea terenurilor agricole deţinute în proprietate, iar recolta este folosită pentru întreţinerea unităţii bisericeşti şi aprovizionarea instituţiilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române (brutării, cantine, aşezăminte pentru copii, vârstnici, persoane cu dizabilități etc.). Dacă organismele abilitate ale Statului constată utilizarea incorectă a subvenţiilor primite de unele unităţi bisericeşti, acestea vor răspunde în faţa legii.

De altfel, utilizarea de fonduri europene de către unităţile bisericeşti nu este un fapt inedit, aşa cum consideră domnul Ion Cristoiu, ci se regăseşte în toate statele Uniunii Europene.
2. Domnul Ion Cristoiu îşi dezinformează în mod iresponsabil cititorii când afirmă că Patriarhia Română ar fi sugerat credincioşilor „să îşi dea votul PSD”. Ne surprinde faptul că domnul Ion Cristoiu, un analist politic care se pretinde a fi bine informat, nu are cunoştinţă de apelul Sfântului Sinod din 22 mai 2014 în perspectiva alegerilor europarlamentare din România în care se îndeamnă la neutralitate politică şi la susţinerea acelor candidaţi care fac dovada că pot apăra şi promova valorile creştine, în special familia tradiţională, viaţa şi demnitatea umană.
3. Cât priveşte opiniile domniei sale referitoare la recentul protocol încheiat de Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte pentru creşterea calităţii învăţământului religios public şi învăţământului teologic preuniversitar şi universitar, acestea coincid, în mod paradoxal, cu cele ale unei minorităţi seculare şi antireligioase care nu doreşte prezenţa orei de religie în învăţământul public. Dacă am accepta logica domniei sale, ar fi trebuit ca domnul Cristoiu să manifeste o reacţie similară şi în anul 2012 când Patriarhia Română a încheiat un protocol cu Ministerul Educației și Ministerul Administrației și Internelor pentru utilizarea în interesul elevilor a şcolilor închise prin comasare, document semnat cu reprezentanţi ai Statului român de altă culoare politică aflaţi atunci la guvernare.

Biserica Ortodoxă Română are relații civilizate şi respectuoase cu toate partidele politice şi cooperează cu reprezentanţii acestora din administraţiile centrale şi locale ale Statului pentru realizarea unor proiecte şi programe în favoarea cetăţenilor ţării care sunt în majoritate credincioşi ai săi.

În concluzie, este surprinzător faptul că tocmai domnul Ion Cristoiu, considerat unul dintre cei mai obiectivi gazetari din ultimii 25 de ani, probabil, din interese personale mercantile sau conjuncturale, dezinformează opinia publică prin preluarea unor informaţii calomnioase, puse în circulaţie de cei care sunt deranjați de rolul activ şi responsabil al Bisericii în viaţa poporului român.

Biroul de presă al Patriarhiei Române