Rata de promovare la Bacul de toamnă a crescut la Cluj. Anunțul ISJ

În județul Cluj, rata finală de promovare, înregistrată în cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea august 2023, după soluționarea contestațiilor, este de 34.25%, comparativ cu rata de promovare generată de rezultatele inițiale, 31.64%.

Prin urmare, 249 de candidați, cu 19 mai mulți, față de rezultatele afișate inițial, au promovat examenul național de Bacalaureat, în această sesiune. Dintre aceștia, 182 candidați provin din promoția curentă, iar 67 candidați provin din promoțiile anterioare.

Rata de succes pentru promoția 2022–2023 este de 35.69%, față de 32.75%, înainte de contestații. La fel și pentru promoțiile anterioare, ponderea candidaților promovați este de 30.88%, față de 29.03% înainte de soluționarea contestațiilor.

În județul Cluj au fost depuse 360 de contestații, defalcate astfel: proba E.a) – 130; proba E.b) – 12; proba E.c) 98 și proba E.d) – 120. Notele acordate inițial pentru 173 dintre lucrările contestate au fost modificate prin creștere, 170 note acordate inițial au fost modificate prin descreștere, iar 17 lucrări contestate nu au înregistrat modificări ale notelor acordate inițial.

Reamintim faptul că, în vederea susținerii probelor scrise, în cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat, sesiunea august 2023, în județul Cluj, s-au înscris 854 de candidați. Dintre aceștia, 578 de candidați provin din promoţia curentă 2022-2023, iar 276 sunt candidați din promoţiile anterioare.

Precizăm faptul că media minimă de promovare a examenului național de Bacalaureat este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

Rezultatele finale au fost afișate astăzi, 29 august 2023, în centrele de examen și pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.

Radu Ștefan