Liga Scriitorilor Români a fost înființată în urmă cu zece ani de către un grup de scriitori clujeni, având ca scop promovarea scriitorilor și a cărților pe care le-au editat, și cuprinderea lor într-o mișcare culturală, atât în țară cât și în străinătate în folosul culturii române.

În perioada celor zece ani au fost înființate 36 de filiale, fiecare cu cenaclul ei, cu ateliere de creație, din care 12 în străinătate, s-au editat 18 reviste literare și de artă,zeci de antologii și cărți în care sunt cuprinse lucrări ale membrilor acestei organizații profesionale .Au fost organizate simpozioane, manifestări culturale și seri de poezie și muzică, la care au participat mii de iubitori de cultură.

Dar, cea mai mare realizare a Ligii Scriitorilor Români este că, prin strădania scriitoarei și editoarei Voichița Pălăcean Vereș, care printr-o muncă de cercetare acribică și cu mult har, a editat patru masive lucrări dedicate acestei organizații profesionale. Astfel cu acest prilej sărbătoresc au apărut cele trei volume din : ”OGLINDA Ligii Scriitorilor Români la 10 ani- o altfel de istorie a literaturii române actuale “, semnate de Voichița Pălăcean Vereș, Al.Florin Țene și Gavril Moisa, în care sunt cuprinși peste două sute de scriitori membri ai Ligii Scriitorilor, cu creațiile lor, un scurt curriculum vitae și o fotografie, și “Liga Scriitorilor Români-10 ani în folosul culturii române “ Tomurile, apărute în condiții grafice, stlistice și estetice deosebite au o prefață semnată de președintele național al Ligii Scriitorilor și o postfață de Gavril Moisa, secretarul general al Ligii. .Această “o altfel de istorie a literaturii române contemporane “va continua cu următoarele volume, cu scopul cuprinderii celor peste 800 de membrii ai Ligii Scriitorilor.

Al doilea titlul apărut cu acest prilej este volumul “Liga Scriitorilor Români-10 ani în slujba culturii române “, volum semnat de Voichița Pălăcean Vereș și Gavril Moisa, cu sprijinul președinților de filiale .În acest volum sunt înserate o parte din activitățile filialelor acestei organizații profesionale. Cartea se deschite cu un motto de Al.Florin Țene, în care se spune:”Liga Scriitorilor nu vine să strice legea celorlalte organizații scriitoricești, ci să o împlinească “, iar în prefața semnată de același autor cu titlul”Liga Scriitorilor Români în folosul autorilor români de pretutindeni și doctrina sa pentru promovarea literaturii noastre în contextual fenomenului de globalizare “se subliniază: “Asociația noastră este apolitică, ea face politica culturală a neamului nostru, în folosul scriitorilor români și promovează valorile culturale naționale și internaționale, fără parti-pris-uri de niciun fel.Liga Scriitorilor Români activează în spiritul afirmației lui Andre Malraux conform căreia: “ O cultură nu se moștenește, se cucerește “.

Un merit deosebit în editarea acestor tomuri îl are scriitoarea Voichița Pălăcean Vereș, directoarea Editurii”Napoca Nova “și ofițerul de presă al Ligii Scriitorilor, care cu profesionalism a modelat și a închegat aceste volume ce marchează, precum pietrele de hotar, frontiera istoriei literaturii române contemporane ce se scrie din mers sub ochii noștri.

Toate acestea nu ar fi fost posibile fără ajutorul dat de cotidianul FĂCLIA, căruia îi mulțumim.

Pentru această muncă deosebită depusă de Voichița Pălăcean Vereș, Comitetul Director al Ligii Scriitorilor Români, la propunerea președintelui național al acestei organizații profesionale, i-a acordat Medalia “Virtutea Literară “ ce-a mai înaltă distincție a Ligii Scriitorilor.

Al.Florin Țene