Patriarhul Daniel a fost prezent sâmbătă seară la Concertul tradițional de colinde „Răsăritul cel de Sus” de la Palatul Patriarhiei. La final, Preafericirea Sa a vorbit audienței despre colinde și a subliniat că bucuria sărbătorilor este necesară mai ales oamenilor bătrâni și singuri.

Textul integral:


„Colindul sfânt și bun” este o manifestare a credinței și a comuniunii creștine între generații

În antichitate, latinii aveau o sărbătoare a kalendelor (a primei zile a fiecărei luni), numită festum kalendarum. În această zi se făceau plăţile şi se achitau datoriile, adică se ofereau şi se primeau bani. Astfel, calendele romane au inspirat ideea de a dărui, care s-a asociat în timp cu bucuria darurilor oferite de sărbători.

Dincolo de această veche rădăcină lexicală, colindele creştine româneşti exprimă un conţinut nou, și anume credinţa în Întruparea și Nașterea ca om a Fiului veşnic al lui Dumnezeu, de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, adică Naşterea Domnului Iisus Hristos.

Colindele româneşti au fost create de oameni credincioși și talentați din popor ca urmare a ascultării atente a Evangheliei şi a cântărilor liturgice din biserică. Ele exprimă într-o formă poetică simplă, populară, lumina şi bucuria sărbătorii Naşterii lui Hristos, fiind cântate mai ales în perioada premergătoare Crăciunului, începând cu sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Colindele românești sunt, așadar, creații folclorice inspirate de cuvintele Sfintei Scripturi care descriu evenimentul istoric al Nașterii Domnului Iisus Hristos.

Tradiția colindatului la poporul român este străveche, împletindu-se cu etnogeneza şi creștinarea acestuia ca popor nou în istorie, format din geto-daci şi romani. Chiar dacă nu se poate data cu precizie apariţia acestei datini, conţinutul poetico-literar al multor colinde indică faptul că rădăcinile lor coboară până în secolul I, în vremea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, cel care a propovăduit Evanghelia inclusiv pe teritoriul Sciţiei Mici, al Dobrogei de astăzi și a rămas patronul spiritual sau ocrotitorul poporului român.

Colindul este sfânt, curat, deoarece el este inspirat din sfintele Evanghelii și din Tradiția sfântă a Bisericii, fiind vestit cu credință și voioșie de colindători din casă-n casă. Colinda de Crăciun este sfântă, pentru că sfântă este taina pe care o vestește: taina mântuirii noastre.

Colindatul este și o formă de propovăduire plină de bucurie, prin care sunt vestite credința, nădejdea şi dragostea nu doar ca virtuți dobândite jertfelnic, ci mai întâi ca daruri harice ale lui Dumnezeu întrupat pentru oameni.

Colindele se cântă în cor, exprimând comuniunea în credință și mărturisire. Din miezul cântecului lor se aude de peste timp și glasul strămoșilor, ca într-o comuniune neîntreruptă în spațiul credinței și al tradiției vii de-a lungul veacurilor.

Crăciunul ne îndeamnă, așadar, să cultivăm frumoasa tradiție a colindatului prin care să devenim toți vestitori ai Nașterii lui Hristos, pentru a spori bucuria în familie, în Biserică şi în societate, într-o vreme când societatea secularizată devine tot mai lipsită de comuniune.

Această bucurie a sărbătorilor este necesară mai ales oamenilor bătrâni și singuri, asupra cărora s-a orientat intens activitatea pastoral-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române în acest An omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Alinarea singurătății celor ajunși la vârsta senectuții trebuie să fie o prioritate morală pentru fiecare creștin. Într-o epocă a însingurării şi a depresiei, crescute paradoxal în atmosfera saturată şi sufocată de multiple forme de comunicare actuală, apropierea concretă, solidară și caritabilă de oamenii vârstnici şi singuri rămâne o datorie creștină esențială.

Colindele pe care le ascultăm în această perioadă sunt cel mai adesea cântate de mici grupuri de copii și tineri la casele creștinilor, în şcoli şi instituţii publice, dar ele aduc multă bucurie mai ales în spitale, aziluri şi penitenciare, ca alinare sufletească a celor ce se află în ele.

În încheiere, îi felicităm pe toţi participanții la concertul tradiţional de colinde al Patriarhiei Române, „Răsăritul cel de Sus”, felicităm Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, organizatorul evenimentului, și vă binecuvântăm pe toți, dorindu-vă Sărbători fericite cu sănătate și bucurie sfântă!

La mulţi și fericiți ani!

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române