Controlul a fost inițiat în data de 8 ianuarie 2014 și a inclus verificarea unor aspecte privind tranzacțiile de tip sell-out, precum și cele corelate cu acestea, derulate de societate în perioada aprilie 2012 – noiembrie 2013, având contraparte SSIF Harinvest SA.

Brokerul Maria Voinea de la Harinvest ar fi vândut acţiunile din portofoliile a 48 de clienţi pentru a acoperi pierderile rezultate din tranzacţionarea de produse structurate emise de Erste şi SSIF Broker. BCR şi SSIF Broker au fost contrapărţi în tranzacţii derulate de brokerul de la Harinvest.

ASF a concluzionat că persoane din cadrul BCR, prin acțiunile întreprinse, au realizat tranzacții care au dat semnale false și au indus în eroare investitorii și posibilii investitori în legătură cu cererea și oferta de acțiuni pentru un număr de 9 emitenți și au menținut la un nivel anormal prețul acțiunilor pentru doi dintre cei nouă emitenți (în raport cu prețul istoric înregistrat de aceste acțiuni în perioada anterioară), realizând astfel acțiuni de manipulare a pieței.

Prin urmare, ASF a decis să sesizeze PÎCCJ – DIICOT pentru: săvârșirea faptei de manipulare a pieței pentru o persoană care la data evenimentelor avea calitatea de ASIF în cadrul BCR; existența unor suspiciuni cu privire la participarea a 3 angajați din cadrul BCR la realizarea acțiunii de manipulare a pieței; totodată, în sesizarea PICCJ – DIICOT, ASF prezintă și indiciile privind manipularea pieței de către o persoană care la data evenimentelor avea calitatea de ASIF în cadrul SSIF Harinvest.

În privinţa SSIF Broker s-a decis sancționarea domnului Grigore Chiș, în calitatate de Director General/Conducător, cu amendă în cuantum de 2.000 de lei; sancționarea doamnei Florica Zoicaș-Ienciu, în calitate de Director General Adjunct/Conducător, cu amendă în cuantum de 2.000 de lei; sancționarea doamnei Oana Tudor, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, cu amendă în cuantum de 2.000 de lei şi sancționarea domnului Rareș Florian Bodea, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern, cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.