De câte ori primiesc o carte de la scriitorii ce locuiesc în oraşul meu natal, fie de la Emil Istocescu, sau Teodor Barbu, mă cuprinde nostalgia întoarcerii.

“Există lecturi care te ajută să-ţi aprofundezi problemele, şi există lecturi pentru a fugi de ele“, scrie filozoful grec Constantin Tsatsos. Cartea pe care am primit-o de la Teodor Barbu, întitulată “Drăgăşani între legendă şi adevăr- Pagini de istorie culturală-“, apărută la Editura KITCOM, Verguleasa, 2014, face parte din prima categorie, şi chiar mai mult, fiindcă, aşa cum subliniază autorul în Prefaţa intitulată “Povestea numelui “:”Vârsta unui oraş se socoteşte nu doar după numărul anilor- mai mult sau mai puţini cunoscuţi- ci şi după cum anume se înfăţişează lumii la un moment(… ) “, la care adaug eu, şi după încărcătura sentimentală pe care o au foştii sau actualii locuitori ai oraşului de la poalele Dealului Viilor. Autorul încă din titlu glisează între legendă, ce conţine elemente fantastice sau miraculoase şi adevăr care se explică prin concordanţa între cunoştiinţele noastre şi realitatea obiectivă. Autorul scormonind în legende extrage probabilitatea adevărului istoric.

Cartea se constituie într-o adevărată istorie a municipiului Drăgăşani, în care s-au născut , trăit multe personalităţi, sau care au vizitat oraşul de-alungul timpului, după cum urmează: Vintilă Corbu, Alfredo Bogardo, Giuseppe Bogardo ( scriitori italieni născuţi în Drăgăşani),Păstorel Teodoreanu, Gh.M.Bălăşoiu ( 1887-1950), Gib I.Mihăescu, Marin Iliescu, Marin Buterez, Al.Florin Ţene, Titina Nica Ţene, Dumitru Velea, Dumitru Lazaru, Dinu Săraru, Florentin Smarandache, Emil Istocescu, Doru Moţoc, Marin Bulugea, Ilie Gorjan, Anghel Dumbrăveanu, Ion Călinescu, Dumitru Raiciu,Virgil Mazilescu, Adina Enăchescu, Ion Machidon, Andreea Osiceanu, Aurelian Drăguşin, George Rogojinaru, Viorel Floroiu, Gabriela Dimoiu, Sorina Ivănescu, Cristian Capanu, Ninel Oprea, Claudiu Năftănăilă, Florentina Ghiţă Nică, Andreea Bojan, Firuţa Elena Ramona şi Laura Zamfir.

Autorul acestei cărţi a adunat selectiv, între paginile acesteia, articolele şi studiile publicate, de-alungul anilor, în presa locală şi judeţeană.(Actualitatea drăgăşeneană şi Rusidava culturală, etc.), articole bine documentate şi conţinând informaţii originale, cum sunt sudiile:”Drăgăşani- între legend şi adevăr “, “Povestea “Uliţei Martirilor “, “Povestea grecilor din Drăgăşani “, “Povestea cărţilor “, “Un scriitor de sorginte drăgăşeneană:Vintilă Corbul “, “Cafeneaua literară drăgăşeneană” şi multe altele, inclusiv paginile despre personalităţile amintite mai sus.

Cartea lui Teodor Barbu este o operă de artă- cum spunea Tudor Vianu- ilimitat simbolică şi în acest sens nu se poate vorbi niciodată de o semnificaţie unică, ci dimpotrivă de o mare varietate de interpretări şi înţelesuri în funcţie de individ, grup social sau epocă istorică.

Fiecare epoca, aşa cum le-a cuprins autorul în cartea sa, evidenţiază cu predilecţie anumite valenţe ale lucrărilor de artă ale autorilor ce au avut tangenţă cu oraşul Drăgăşani şi, fără a încerca în mod simplist să le aducă la acelaşi numitor, subliniază mai ales tendinţele apropiate unei viziuni contemporane.

Caracterul formativ şi informatriv al cărţii semnată de Teodor Barbu constă în faptul că ea este un factor esenţial de cunoaştere a unui localităţi şi a personalităţilor sale ce au contribuit la dezvoltarea gândirii şi sensibilităţii umane având un rol specific în înfăptuirea progresului social.

“Drăgăşani între legendă şi adevăr “, de Teodor Barbu, se înscrie, alături de miile de monografii apărute, în marea istorie şi enciclopedie a neamului românesc.

Al.Florin Ţene
Preşedintele Ligii Scriitorilor Români
Membru corespondent al Academiei Americană-Română